Bezoek Huisvuilcentrale

Op vrijdag 13 april werden de vrijwilligers van het Repair Café de Hoef  rondgeleid door de HuisVuilCentrale, afgekort HVC,  te Alkmaar.  De reden hiervoor was dat het Repair Cafe de Hoef dit jaar 5 jaar bestaat. Vanaf 12.45 uur werden we ontvangen met thee of koffie. De rondleiding werd gedaan door Hans  en Henk en zou duren tot ca. 15.00 uur.  Hans ontving ons bij ingang en Henk tapte de koffie of thee in. Ook een koekje ontbrak niet. Iets over de klok van 1 uur begon de diavoorstelling over de HVC. Henk voorzag de dia’s van verdere uitleg. Vanuit de zaal werden de vele vragen beantwoord. Er werden enige filmpjes vertoond op het gebied van recycling. De ovens van de HVC verbranden allen restafval (grijze kliko, dus geen plastic)

Na deze diapresentatie  begint de rondleiding. De groep van 23 personen wordt verdeeld in 2 groepen. Een blauwgekleurde- en roodgekleurde groep. Iedereen wordt voorzien van een haarnetje, helm en een “koptelefoon”. Hierdoor kan iedereen van de groep  Hans of Henk duidelijk horen praten. Dit ivm de af en toe behoorlijke herrie in het gebouw. Met de lift ga ik met  de blauwe groep omhoog.  Via een lange gang voorzien van allerlei kunstwerken komen we bij de verbrandingsovens. Deze kunstwerken van plastic zijn gemaakt door leerlingen van de lagere school. (groep 7 en 8) De grootste oven nr 4 is op dit moment  in onderhoud. Bij oven nr 1 is het mogelijk dat we via luikjes naar binnen kijken. Een grote vuurzee daarbinnen. De temperatuur loopt op tot ca 1085 graden Celsius. In de ovenwand zitten pijpen waardoor water wordt gepompt. Door de hoge temperatuur wordt het water zeer snel warm en transformeert tot stoom.  Na het bezoek aan de oven wordt de generator ruimte bezocht. De stoom,  gemaakt in de ovenwand, wordt met een grote pijp naar deze ruimte geleid. De druk is ongeveer 40 bar. Deze energie wordt gebruikt om een generator te laten draaien. Het opgewekte vermogen is ca 100 Mw. Dit wordt verkocht aan huishoudens en aan het AFAS stadion (verlichting en het warm houden van de grasmat). Tevens wordt het warme water aangeboden voor het verwarmen huizen in Alkmaar en Heerhugowaard. (Warmtenet)

Van de generatorruimte lopen we naar de ruimte waar de vrachtwagens hun afval lossen. Slechts een afval luik is beschikbaar. Dit omdat de “afvalbunker” bijna vol is. Dit leidt wel tot een file van vrachtwagens. Een paar etages hoger hebben we een overzicht van de afvalbunker. Deze zit inderdaad goed vol. Met een grote “happer” wordt het huisvuil in de ovens gestort. Per “hap” wordt er ongeveer 8000 kg restafval in de mond van de oven gepropt. In het restafval zit nog behoorlijk veel plastic. Vooral de bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk. Op deze verdieping is ook de controlekamer gerealiseerd. Met een groot aantal beeldschermen wordt het hele proces in de gaten gehouden. Het verbranden van het afval is een 24-uurs proces. Eens per jaar krijgen de ovens een groot onderhoud. De desbetreffende oven in onderhoud staat dan ongeveer een maand stil.  Met nog een beeld van de inmense afvalberg gaan we weer naar beneden. We maken “overuren”, het  is  inmiddels al 15.45 uur. Op naar Koekenbier!

De rondleiding zat erop. Het was een leerzame middag.  Een ding is zeker. Er moet nog veel veranderen!