Geen Max Mobiel i.v.m. corona

Naast landelijke maatregelen gaan we van onze eigen verantwoordelijkheid uit voor de Activiteiten in De Blauwe Boom. Dan kunnen we het beste nagaan welke de daadwerkelijk verhoogde risico’s er volgens onszelf zijn. En nagaan of we nog wel voldoende maatregelen tegen die verhoogde risico’s kunnen treffen.
Zo beschermen de eerdere twee vaccinaties tegenwoordig nog maar voor 50% en bij Janssen slechts 15% tegen overdracht van een Corona infectie. De QR code biedt dus geen voldoende bescherming meer tegen een Corona besmetting (vandaar de noodzaak tot zogenoemde booster-prikken).
En volgens internationaal onderzoek beschermt een mondkapje voor ongeveer 50%.
We zien de volgende verhoogde risico’s op een Corona besmetting bij onze Activiteit
MaxMobiel en maatregelen daartegen. Onze afweging heeft geleid tot het DICHT zetten van de Activiteit.