Jaarverslag 2018

Vereniging De Blauwe Boom Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was de vijfde jaar in het bestaan van onze vereniging. Naast onze reguliere activiteiten hebben wij een tal van andere acties georganiseerd om ons 1e lustrum feestelijk te vieren.
Eerst in het kort het voortgang van reguliere activiteiten:

Wekelijkse activiteiten:

• Koersbal- in de loop van het jaar is de groep van deelnemers gegroeid van 10 naar 17 leden, dankzij extra PR en een goede mond tot mond reclame. Er is een fijne sfeer in de groep en met Pasen en Kerst worden naast het spelen ook gezellige etentjes gehouden.

• Teken en schilderclub: heeft in 2018 weer een prachtige tentoonstelling gerealiseerd waarbij de opening van de expositie samenviel met het lustrum en high tea voor de vriendendag. Er zijn weer veel kunstwerken gemaakt in verschillende technieken door zeer gemotiveerde trouwe cursisten. Met trots kon vermeld worden dat 1 cursist onlangs een eigen expositie elders heeft gehad.

• Djembé workshops: Deze nieuwe activiteit is gestart door onze buurtbewoner. Een klein clubje enthousiaste Afrika fans leren trommelen op een djembé onder de begeleiding van Ibu Sylla uit Guinee.

• Kidsclub:Wat een mooi jaar hebben wij gehad met de kidsclub! Er is een groep van ong. 50 kinderen die wisselend meedoen aan de kidsclub.
Er is inmiddels een vaste structuur gevonden in de activiteiten:
1x per maand gingen de kinderen zwerfvuil opruimen in de wijk. We hebben van Stadswerk spullen in bruikleen gekregen: super stoere krokodillenprikkers, hesjes, handschoenen en handige rolemmers voor het vuilnis.
1x per maand gingen de kinderen knutselen op thema van de seizoenen.
1x per maand waren er spelletjes binnen of buiten. AH ( Albert Heijn) heeft een spaaractie voor de kidsclub opgezet en we hebben een heel groot pakket met buitenspeelgoed gekregen.
1x per maand was er de kidsbios, waarbij gemiddeld 20 kinderen genoten van film kijken.
Verder was er ook kidsdisco voor 2 leeftijdsgroepen: van 4-8 jaar en van 9-12 jaar met thema’s zoals carnaval, lentekriebels of Pieten disco.
Wij als bestuur zijn erg blij dat de buurtkinderen wekelijks veel plezier in de Blauwe Boom beleven onder de fijne begeleiding van Bianca Holvast en Naomi van der Wel.

Maandelijkse activiteiten:

• Eten met de Buren: deze activiteit loopt sinds 2014 en werd met veel succes voortgezet. Iedere maand trakteert de werkgroep 50 gasten op een heerlijk Indonesisch 3 gangen diner voor slechts 7 euro per persoon. De teller stond eind 2018 op 46 maaltijden!

• Filmclub: Dit filmclub bestaat nu 7 jaar. Het was weer een mooi filmjaar met 9 diverse ‘arthouse’ films, hoog gewaardeerd door het publiek. Er waren gemiddeld zo’n 18 bezoekers per film. De werkgroep die uit 6 personen bestaat droeg gezamenlijk de zorg voor de PR, het bedienen van de laptop en de beamer, het klaarzetten van de stoelen, koffie en thee en het inleidende praatje. Deze waardevolle activiteit kan dankzij subsidie voor de vertoningslicentie worden voortgezet.

• Repair Café: Door een goede PR staat er iedere maand een keurig informatief stukje in de Stadskrant. Wij zijn blij met een goed team van vrijwilligers/reparateurs, die er steeds weer vol enthousiasme tegenaan gaat om anderen te helpen en tevreden naar huis zien gaan met hun gerepareerde spullen.
Enkele cijfers: in 2018 zijn 190 elektra reparaties uitgevoerd, waarvan 114 gelukt.
Textiel: er waren 40 naai-klussen en er waren 12 fiets reparaties. Om het 1e lustrum feestelijk te vieren heeft de werkgroep een leerzaam uitje naar de Huisvuilcentrale georganiseerd met na afloop een gezellig samenzijn bij Koekenbier voor het hele RC team.

• Zingen met Mariannes: deze gezellige activiteit werd eens per maand op maandag middag georganiseerd. De belangstelling is van bescheiden omvang, tussen 5 en 12 personen.

• Café de Wereld: in 2018 waren er 2 presentaties: op 18 februari ‘Zuid China’, gecombineerd met de gedichten van Han van Leeuwen en op 23 september in de Vredesweek met de presentatie van Earth Caravan ‘Vredesreis naar Bosnië en Servië’. Tevens is er een sponsordiner gehouden op 16 september voor een lagere school in Labé, Guinée, West Afrika. De werkgroep van Eten met de Buren heeft zich hiervoor ingezet.

• Max Mobiel: het project is gestart in december 2017. De coördinatie van dit project ligt in handen van Frank Jong, die deze taak met veel toewijding uitstekend vervult.
In het jaar 2018 is het aantal ritten met de Max Mobiel auto sterk gegroeid van 10 naar bijna 200 ritten per maand. Dit betekent dat mensen werkelijk behoefte hebben aan het vervoer per Max Mobiel. De gemeente betaald de auto en heeft de vervoersperiode met een jaar verlengd. De kosten bestaan vooral uit telefoonkosten en dankzij de bijdragen van de passagiers hebben we het jaar 2018 met een positief saldo afgesloten. Het grote aantal ritten betekent dat er extra chauffeurs nodig zijn. Inmiddels is het team uitgebreid en telt nu 7 chauffeurs. Meer chauffeurs zijn nog steeds van harte welkom.

Dit waren de reguliere activiteiten. Maar er gebeurde nog veel meer in ons activiteitencentrum.

• Achter de schermen heeft het bestuur gewerkt aan de ‘Privacy beleid’ in verband met de nieuwe privacy wetgeving AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).

• Een jaarlijkse evaluatie met de Woonwaard is in februari prettig verlopen. Beide partijen zijn erg blij met positieve samenwerking met elkaar.

• Als teambuilding werd er voor de vrijwilligers en de bewoners van het wooncomplex op 24 augustus een gezellige middag georganiseerd met hapjes en drankjes.
Er waren 19 deelnemers waarvan 2 bewoners. Het weer viel tegen met een onverwachte hevige regenbui maar gelukkig konden wij binnen in de Blauwe Boom schuilen. Men was enthousiast en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Het verhuur van de zaal voor de verjaardagsfeesten en vergaderingen etc. heeft 18 keer plaatsgevonden en bracht ruim 1000 € in kas.

Vroeg in het voorjaar werden er plannen gemaakt om het 1e lustrum uitgebreid te vieren.
In dat kader hebben wij verschillende projecten gerealiseerd:

• Klein eetbaar bos project. Een kleinschalig, duurzaam groen initiatief voor onze buurt, voor de wijkbewoners, de kinderen in het bijzonder. In goede samenwerking met de Woonwaard en Stadswerk 072 werd in april het rommelige plantsoen naast ons activiteitencentrum opgeschoond en bewerkt en vervolgens in mei beplant met fruitbomen en fruitstruiken. Dat was mogelijk dankzij een subsidie van 700 euro die wij hebben gekregen via de regeling bewonersinitiatief. Wij hebben een adoptieplan getekend. In totaal hebben wij 4 ‘groene actiedagen’ gehouden, waarbij een groep vrijwilligers onder de leiding van bioloog Hans van Schravendijk het project succesvol stap voor stap heeft gerealiseerd.
Dit project heeft de aandacht van de gemeente getrokken en werd op 15 november op een netwerkbijeenkomst van VCRA in de Rijp gepresenteerd onder het motto: ‘inspireer elkaar’.

• Wild breien project. Tien nijverige breisters hebben maandenlang een sjaal in verschillende tinten blauw van 61 meter lang gebreid. Vervolgens zijn 2 bomen ‘omgewikkeld’ met de sjaal en sindsdien staan ze als eye-catcher om de Blauwe Boom aan te wijzen.

• In oktober hebben 3 verschillende feestelijke activiteiten plaatsgevonden:
Op 20 oktober ‘Blauw diner’ voor de vrijwilligers van onze vereniging.
Op 21 oktober ‘High Tea’ voor de vrienden van de Blauwe Boom en de breidames.
Op 26 oktober een ‘feestelijke lunch’ voor de genodigde gasten, waaronder wethouder Marcel van Zon.
Alle drie de festiviteiten waren bijzonder goed bezocht en zijn geslaagd dankzij enorme inzet van de vrijwilligers van de Blauwe Boom.

• Wij waren vereerd om in december ‘held van Alkmaar’ in ons midden te verwelkomen: Wieneke Kailola, onze oudste vrijwilligster!

• De website van Blauwe Boom wordt goed bezocht met ruim 6000 bezoeken per maand.

• Onze PR vrijwilligers zorgen voor de informatie over de Blauwe Boom: de webmaster Hans Hermes houdt de website bij, Nico Kabel maakte een actuele presentatie over de activiteiten van de Blauwe Boom, Petra van Essen zorgt voor de Repair Café berichtgeving en Petra van Rijn voor de Blauwe Boom Nieuwsbrief.

• Om de bekendheid van ons activiteitencentrum te vergroten hebben wij afgelopen jaar een flyer actie gehouden in de buurt. De mooie informatieve flyer is ontworpen door Thea Verkerk en rond verspreid in de Hoefplan.

• Tot slot: bij alle activiteiten zijn in totaal 43 vrijwilligers betrokken.
Onze vereniging telt 48 ‘Vrienden van de Blauwe Boom’ . Met z’n allen zijn we tot veel in staat en daar zijn we erg trots op.

Teresa van de Loo
Secretaris Vereniging de Blauwe Boom

U kunt hier het jaarverslag downloaden in pdf formaat