Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2020-2021                                           Vereniging de Blauwe Boom

Afgelopen 2 jaar hebben wij een bijzondere tijd meegemaakt in ons verenigingsleven, namelijk de tijd van wereldwijde covid pandemie. Als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen moesten wij in maart 2020 voor lange tijd de deuren sluiten en alle activiteiten stoppen. Er volgde een lockdown. In die stille periode heeft de renovatie van de grote zaal plaatsgevonden. De zaal werd geverfd in de opdracht van de Woonwaard en ons bestuur heeft nieuwe lampenkappen en stoelen aangeschaft.

Vanaf 1 september 2020 mocht de Blauwe Boom beperkt open gaan, inachtneming met de richtlijnen van de overheid, voor groepen van max.20 personen. Verhuur voor feesten werd niet toegestaan. Er werden regels opgesteld waar iedereen zich aan moest houden, z.g. corona protocol.

Het bestuur heeft met alle activiteitenbegeleiders verschillende keren gesproken om in deze uitzonderlijke situatie iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Voor een korte periode vanaf september zijn een aantal activiteiten herstart zoals de Teken- en schilderclub, Filmclub, Djembé en de Kidsclub. De activiteiten Repair Café en Koersbal gingen niet door. Ook Max Mobiel stopte met het rijden. Bij uitzondering heeft Max Mobiel zijn diensten verleend zonder passagier om voedselpakketten op te halen bij de voedselbank.

De periode van november 2020 tot de tweede week van juni 2021 was de Blauwe Boom gesloten voor de reguliere activiteiten. Voor enkele vergaderingen waar mensen 1,5 m afstand konden houden en een vaste plaats hadden was de Blauwe Boom wel beschikbaar. Begin juni 2021 werd door de vrijwilligers ook de keuken, deuren en WC’s geverfd en nieuwe spiegels aangeschaft, zodat alle ruimtes in de Blauwe Boom een frisse uitstraling hebben gekregen.

In het voorjaar van 2021 hebben er wel werkzaamheden plaats gevonden in het eetbaar bos en speelbos naast de Blauwe Boom. De jonge fruitbomen kregen nieuwe palen en dankzij Stadswerk 072 zijn er houtsnippers geleverd die door vrijwilligers over de paden in het bos zijn verdeeld.

Op 11 juni 2021 heeft een feestelijke opening plaatsgevonden van de vuurtoren buitenbieb voor kinderen. De opening is verricht door wethouder Robert te Beest die erg blij was om weer eens een activiteit als dit te kunnen meemaken. Door de lockdown was dit ruim een half jaar niet mogelijk. De kinderen van de kidsclub hebben voor een leuke opening van de Kidsbieb gezorgd door het voorlezen van korte teksten en het zingen van het lied “lang zullen we lezen…”. Het was een gezellig samenzijn buiten met ruim 20 gasten. De kinderboeken worden gratis ter beschikking gesteld door Stichting KOOK in Alkmaar, waarvoor wij dankbaar zijn.

Na de zomer van 2021 zijn alle activiteiten weer opnieuw van start gegaan behalve Max Mobiel en  zingen met Mariannes. In oktober werd het toegestaan om met de Max Mobiel weer te gaan rijden maar het noodlot sloeg toe door de komst van de Omicron variant in december 2021. Toen ging alles in lockdown tot in het nieuwe jaar 2022.

Het bestuur van de Blauwe Boom heeft zich de afgelopen twee jaren intensief bezig gehouden met de regels die van de Overheid op ons afkwamen over Covid en hoe deze in onze situatie verantwoord geïmplementeerd moesten worden. Ook moest het bestuur zich verdiepen in het aanpassen van de statuten van de Blauwe Boom vanwege de nieuwe wet WBTR (de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die 1 juli 2021 van kracht werd. Grote dank aan Frans Sondag en Frank Jong die veel aandacht er aan hebben geschonken. De nieuwe statuten zullen in de komende Algemene Leden Jaarvergadering bekrachtigd worden.

Het bestuur heeft ons erelid Peter Peters voorgedragen als “Held van Alkmaar”. Deze voordracht is door Team Vrijwillig (voorheen Vrijwilligerscentrale VCRA) gehonoreerd. Op 8 december 2021 is Peter Peters gedecoreerd en is er een gezellige lunch gehouden met inachtneming van de Covid regels in de Blauwe Boom met Peter Peters en het bestuur.  Een jaar eerder is Jeroen van de Loo vrijwilliger van onder andere de Blauwe Boom ook “Held van Alkmaar” geworden.

Op 15 december is er een nieuwe reguliere activiteit gestart in de Blauwe Boom. De hulpdienst van de SP is iedere woensdag aanwezig van 16.00 tot 17.00 uur. Dit is een belangrijke sociale vorm van hulpverlening voor de bewoners van onze wijk en de hele stad Alkmaar. Ook komen er mensen uit de omliggende dorpen van de gemeente zoals de Schermer en de Rijp. Dit trekt weer nieuwe mensen aan die de Blauwe Boom leren kennen.

Ondanks dat we als Blauwe Boom regelmatig onze deuren moesten sluiten vanwege corona hebben we wel de Nieuwsbrief uit laten gaan om het contact met betrokkenen te houden. Ook de website van de Blauwe Boom is de afgelopen 2 jaar actief bijgehouden door onze webmaster Hans Hermes waarvoor onze dank.

Alkmaar, 10 april 2022

Teresa van de Loo

Secretaris Vereniging de Blauwe Boom