Louise Pinster Held van Alkmaar 2022

Louise Pinster vrijwilligster van de Blauwe Boom Held van Alkmaar

Louise Pinster heeft zich jarenlang vanaf 2014 ingezet als coördinator voor de activiteit “Eten met de Buren” in de Blauwe Boom. 5 jaar lang hebben maandelijks ca. 50 wijkbewoners deelgenomen aan deze zeer succesvolle activiteit wat resulteerde in 52 heerlijke Indonesische maaltijden. Na de ‘coronatijd’ heeft Louise initiatief genomen om deze activiteit in een nieuw jasje te steken onder de naam ‘Samen delen’, met accent op meer participatie en ontmoeting. Iedere deelnemer brengt zelf  eten mee om dit met elkaar te delen. Zo draagt Louise bij aan saamhorigheid in de buurt en aandacht te hebben voor elkaar.

Naast haar activiteiten voor de Blauwe Boom blijft Louise altijd actief betrokken bij de samenleving van Alkmaar. Zo is ze destijds lid geweest van de ouderraad van de Europese School, van de Kardinaal de Jong school en het Petrus Canisius College. Ook heeft ze deelgenomen aan de regiegroep Bewonersinitiatieven Zuid Alkmaar van 2011 tot 2019 en is ze al sinds 2006 lid van de Huurdersbelangenvereniging Van Alckmaer.  Al jarenlang zet ze zich in met praktische hulp voor verschillende asielzoekers en statushouders o.a. Syriërs, Irakezen en Afrikanen. Ook trekt ze zich het lot aan van minder bedeelden die ze leerde kennen tijdens haar werk in de thuiszorg.  Waar nood is voelt Louise zich geroepen om te helpen.

Het bestuur van de Blauwe Boom feliciteert Louise van harte met deze onderscheiding.