Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief – December 2022.

Beste mensen,

Om met de deur in huis te vallen: In de Blauwe Boom zijn er nieuwe ontwikkelingen waarover wij jullie graag op de hoogte willen stellen.

  • Allereerst: wij verwelkomen de nieuwe vaste huurder Inova die sinds 24 november wekelijks, op donderdags van 09:00 tot 15:00 uur, een in de Blauwe Boom, een spreekuur voor de statushouders houdt. Vanaf januari mogelijk ook op de maandag. Het bestuur wenst Inova veel succes en gaat ervan uit dat de samenwerking voorspoedig verloopt.
  • Op vrijdag 16 december om 18:00 uur houden wij een ‘Samen eten Kerstdiner’. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Voor belangstellenden contact met Louise Pinster, tel. 06 19760193.

  • KOERSBAL wordt SJOELCLUB: vanwege terugloop van de leden en de hoge leeftijd van de deelnemers heeft de groep besloten om vanaf januari 2023 ’Koersbal’ vaarwel te zeggen en door te gaan als ‘Sjoelclub’.

De Sjoelclub groep wil graag blijven genieten van elkaars gezelligheid op dinsdagmiddag. Veel plezier!

–  Op maandagochtend 19 december krijgt het bestuur de wethouder voor wijkgericht samenwerken Gijsbert van Iterson Scholten op kennismakingsbezoek. Wij zullen hem gastvrij ontvangen en de gelegenheid te baat nemen om de activiteiten van de Blauwe Boom te presenteren en van gedachten te wisselen over de uitdagingen voor de toekomst.

–  Wij zijn blij om te melden dat de vrijwilligster van de Blauwe Boom Louise Pinster ‘Held van Alkmaar’ is geworden. Louise is 5 jaar lang betrokken geweest bij ‘Eten met de buren’ en de ‘Samen eten’ activiteit. Naast de Blauwe Boom is ze al jaren, vanuit haar sociale bevlogenheid, zeer actief voor asielzoekers en statushouders en mensen met een smalle beurs.

Louise, van harte gefeliciteerd!

Wij hopen dat je nog lang zal doorgaan met je goede werken!

Meer info over Louise binnenkort op de website www.blauweboom.nl.

–  Berichten van het bestuur: het bestuur heeft besloten om de rechtsvorm ‘Vereniging’ in ‘Stichting’ te veranderen. In januari zal de Vereniging een korte Algemene Leden Vergadering uitschrijven. De leden van onze vereniging zullen per mail uitgenodigd worden.

De doelstelling van de Vereniging blijft onveranderd gehandhaafd in de Stichting.

–  Tevens geeft het bestuur aan dat mochten de energiekosten in 2023 aanzienlijk stijgen het wellicht noodzakelijk wordt zijn om de huurprijzen te verhogen.

Dit is ook een punt dat met de wethouder besproken gaat worden.

Reeds bestaande huurafspraken zullen dan zeer waarschijnlijk herzien worden.

–  Aankondiging: volgend jaar, in september 2023, bestaat de Blauwe Boom 10 jaar. Het is alweer 5 jaar geleden dat wij ons 1e lustrum fantastisch hebben gevierd. Natuurlijk willen wij graag het 2e lustrum niet zomaar voorbij laten gaan. Het bestuur heeft al een brainstormsessie gehouden waaruit een aantal mooie ideeën tevoorschijn kwamen.

Oproep:  Wie wil (graag) de feest- commissie versterken en helpen met de voorbereidingen?

Je bent van harte welkom. Aanmelden bij Teresa, tel. 06 27977480

Wij hopen dat alle activiteiten/begeleiders een steentje zullen bijdragen bij de festiviteiten, ieder op zijn of haar manier. Leuke ideeën zijn altijd welkom.

Kerst is in aantocht:

Het is koud buiten en voor heleboel mensen ook koud binnen. Hoge energieprijzen en eenzaamheid maken dat deze tijd van het jaar niet voor iedereen de mooiste tijd is. Laten wij warmte en empathie uitstralen naar onze medemensen, buren, wijkbewoners, vrienden en vreemden. Een glimlach en vriendelijkheid of een kleine attentie is zoveel waard!

Vanaf deze plek wens ik jullie allen van harte, mede namens het bestuur, dat wij een sociaal bewogen, gezellig én mooi nieuw jaar in de Blauwe Boom met elkaar mogen beleven.

 Fijne Feestdagen, vol warmte en gezondheid, en een vredig 2023!

Het gaat jullie goed.

Teresa van de Loo,
Secretaris Blauwe Boom