Nieuwsbrief september 2020

Beste lezers,

Ons activiteitencentrum is inmiddels weer opgestart na een lange periode van 6 maanden dicht. Voorafgaand hebben de activiteitenbegeleiders samen met het bestuur een bijeenkomst gehad over het naleven van maatregelen m.b.t. corona. Het is van groot belang dat iedereen zich aan ‘het corona protocol’ zal houden (protocol is in de Blauwe Boom aanwezig) om eventuele besmetting te voorkomen. Op die manier hopen wij veilig de activiteiten te hervatten en elkaar met plezier  op gepaste afstand te ontmoeten.  

Hierbij een korte update van activiteiten:

Kidsclub is inmiddels gestart direct na de zomervakantie. Vermeldenswaard is een nieuw kinderboekenproject: Elk kind een boekenvriend! Er staan drie leuke kisten vol met mooie boeken voor de kids. Iedere donderdag mogen kinderen één boek naar huis meenemen om te lezen. Ze mogen de boeken ook houden. De kinderen zijn erg enthousiast en hebben inmiddels leuke boekenleggers geknutseld. Dit project is tot stand gekomen mede dankzij de positieve samenwerking met Stichting KOOK, waarvoor onze dank!

Contact: 06 28594007.

Kidsbios en kidsdisco: er zijn weer leuke thema’s in het verschiet. Binnenkort is de nieuwe flyer met info en data beschikbaar. Contact:06 28594007 en 06 11053151.

Djembe workshops: de groep is verrijkt met nieuwe, enthousiaste leden en speelt naar tevredenheid wekelijks iedere woensdagavond. Contact: 06 11443997

Teken en schildersclub gaat 16 september starten en heeft ook een nieuwe expositie in petto. Wij zijn benieuwd! Contact: 06 41387686.

Filmclub: wij hebben de films erg gemist! A.s. zondag 13 september is het weer zover, om 14.00 uur start de filmmiddag met de gezellige Franse komedie ‘Bon Dieu 2’. Wees op tijd want er mogen max. 20 mensen in! De nieuwe flyer is reeds aanwezig. Contact: 072-5119921.

Drie activiteiten gaan helaas voorlopig niet door:

Koersbal: Deze gezellige groep heeft na een lang beraad besloten om nog niet te herstarten vanwege de kwetsbare leeftijdsgroep en het feit dat 1,5 m afstand niet haalbaar is tijdens het spel.

Contact: 072-5110459

Repair café: Helaas heeft ook deze groep besloten om tot nader order de herstart uit te stellen.

Meestal wordt Repair Café druk bezocht en de handhaving van 1,5 m afstand zou voor problemen zorgen. Contact: 06-51629764.

Zingen met Marjan: de groep hoopte weer van start te gaan op de 3e maandag van de maand maar vanwege veiligheidsrisico’s is deze activiteit uitgesteld tot nader bericht. Contact: 072-5129154.  

In alle gevallen erg jammer maar wij hebben er natuurlijk begrip voor.

Verder wil ik nog vermelden dat Max Mobiel ook wacht op ‘corona-vrije’ tijden en voorlopig helaas niet mag rijden van de gemeente en RIVM.

De gemeente Alkmaar heeft de formulieren toegestuurd van z.g. ‘Alkmaars Mantelzorgcompliment’ (ter waarde van 200 €), dat aangevraagd kan worden, dat kan alleen digitaal. De geïnteresseerde mantelzorgers die er graag gebruik van willen maken kunnen zich wenden tot de website www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment of contact opnemen met mantelzorgcentrum via 072-5627618 of email: mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl. Veel succes!

Graag tot ziens bij een of andere gelegenheid/activiteit in de Blauwe Boom. Van harte welkom!

Mede namens het bestuur,

Teresa van de Loo, secretaris

tel. 072-5119921