Nieuwsbrief maart 2022

Beste mensen,
Het is zover: ‘corona tijd’ lijkt voorbij en na lang wachten mogen wij eindelijk alle maatregelen
achter ons laten en de activiteiten in de Blauwe Boom hervatten.
Graag wil ik jullie op de hoogte stellen van de stand van zaken:
Wij beginnen met heugelijk nieuws,
Teken- en schilderclub:
heeft een mooie tentoonstelling ingericht van cursiste Raife Boral.
Zondag 20 maart van 14.00-16.00 uur houden wij een feestelijke opening van deze tentoonstelling. Er is koffie en thee met lekkere hapjes. Iedereen is van harte welkom!
Zie de uitnodiging op de website www.blauweboom.nl.
Max Mobiel:
rijdt weer vanaf 1 maart. Wij zoeken nog een paar chauffeurs ter versterking van het
team. Info en opgave: Frank Jong 06 19349621.
Repair Cafè:
is weer te vinden op zaterdag 12 maart van 13.00-15.30 uur. Info: 0651629764
Filmclub:
zondag 13 maart om 14.00 uur vertoont de Filmclub een mooie Engelse film
‘Supernova’. Wij hopen op een goed bezochte filmmiddag! Info: 0627977480
‘Zingen met Marjan’
staat op het programma op 21 maart van 14.00-15.30 uur. Kom erbij want
zingen maakt blij en neem je vriendin of een buurvrouw voor de gezelligheid!
Info: 072-5119921
Koersbalgroep:
is weer met plezier begonnen op dinsdag middag van 13.30 tot 16.00 uur. Nieuwe
belangstellenden zijn van harte welkom! Info: 072-5110459
Djembe groep:
speelt met veel enthousiasme en plezier Afrikaanse ritmes wekelijks op
woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Er is nog plaats voor nieuwe spelers, beginners en/of
gevorderden. Info: 0611443997.
Hulpdienst SP:
is wekelijks te vinden op woensdag van 16.00-17.00 uur. Meer info erover op de
website van de Blauwe Boom. Hopelijk zullen steeds meer mensen de weg ernaar toe vinden om er
gebruik van te maken.
Kidsclub:
is ook al begonnen wekelijks op vrijdagmiddag van 15.30-17.00 uur. Er wordt
gebrainstormd over de nieuwe plannen en leuke dingen doen. In februari hebben de kinderen deel
genomen aan de Poëzieweek, ‘elfjes’ gemaakt en opgestuurd voor de wedstrijd. Zeker voor
herhaling vatbaar! Het doet ons goed dat de kleine vuurtoren buitenbieb goed gebruikt wordt. Soms wordt de vuurtoren aangevuld met kinderboeken door de wijkbewoners en af en toe komt er een nieuwe ‘lading’ kinderboeken van de KOOK. En soms is er ook klein speelgoed te vinden op de
laagste plank… en dan weer weg! Erg blij mee.
Kidsdisco:
data: 25 maart Thema: Carnaval’, 22april: Lentekriebels en 20 mei: Oranjedisco.
Kidsbios:
Laatste vrijdag van de maand om 15.30 uur. Info: 0628594007
Workshops ‘Familiegeschiedenissen’:
helaas door omstandigheden gaat deze eerder aangekondigde activiteit voorlopig niet door.
Onze excuses daarvoor.
Er zijn nog plannen om binnenkort een ‘Groene actiedag’ te houden en het speelbos voor de kinderen leuker te maken met nieuwe houtsnippers op de paden.
Misschien ook een eenvoudig bankje bij de kidsbieb? Wie graag er bij wil helpen is van harte welkom en kan zich bij mij melden.
Wij gaan deze dagen in ieder geval snel vogelhuisjes ophangen zodat de vogeltjes binnenkort een
plekje hebben om te broeden!
Wij hopen ook een ‘potluck diner’ te organiseren die destijds door de corona werd afgezegd. De
datum: waarschijnlijk donderdag 7 april. Info: Teresa 0627977480.
Rest mijn nog iedereen veel plezier en succes wensen in de Blauwe Boom de komende tijd.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Teresa van de Loo