Repair Café Relaas

Repair Café 14 januari 2023.
Zaterdag 14 januari was de eerste reparatiemiddag van het RepairCafé. Het
weer was slecht, het waaide en stormde hard. Dit had invloed op de opkomst
die dag. Het was uitgesproken rustig. De textielafdeling deed goede zaken.
Een 100% score in het repareren van de kleding.
De technische mensen waren minder succesvol.
Volgende keer beter, en hopen dat het weer op 11 februari beter is.