Verhuur

Verhuur
Wij onderscheiden verschillende soorten verhuur:
– eenmalige verhuur (1)
– vaste verhuur (2) gesubsidieerd en al dan niet gesubsidieerd
– feesten (3).
  1.  De verhuurprijs voor een eenmalige activiteit is € 16,00 per uur.
2. Bij een “vaste” verhuur, activiteiten die enkele malen per jaar plaatsvinden en
die niet gesubsidieerd zijn, is de prijs € 10,00 voor het eerste uur en € 5,00
voor de daarop volgende uren. Deze prijs geldt eveneens voor vergaderingen.
De verhuur voor vaste, gesubsidieerde activiteiten, is € 16,00 per uur.

3. Voor een feest is de prijs € 16,00 per uur plus € 60,00 borg.

Koffie en thee per kopje € 0,50 en per kan € 2,50
Bij bijeenkomsten of cursussen wordt gebruik gemaakt van de aanwezige
faciliteiten.
Voor feesten zorgt men zelf voor de koffie, thee etc.

Bijzonderheden:

Vrijwilligers van de Blauwe Boom mogen eenmaal per jaar de zaal huren met
10% korting.
Contactpersoon voor eenmalige verhuur:
Kevin Dominicus tel.06 41611986

Contactpersoon voor vaste verhuur:
Teresa van de Loo, tel. 06 27977480

Voor meer info: e-mail:

  • info@blauweboom.nl
  • zaalverhuur@blauweboom.nl
of u vult het onderstaande contactformulier in