Vriend van de Blauwe Boom

• Iedereen die ons een goed hart toedraagt en ons wil steunen kan Vriend van De Blauwe Boom worden met een minimum bijdrage van € 5,00 (meer mag ook) per jaar.

• Een keer per jaar wordt er een gezellige Vriendendag georganiseerd.

• Een Blauwe Boom vriend krijgt 10 %  korting bij het huren van de ruimte van de Blauwe Boom.

Redenen genoeg om vriend te worden! Tevens ben je dan ook lid van onze vereniging.
Meld je aan bij Frans Sondag, mail: f.sondag@upcmail.nl of tel.: 072 8884031
Bankrekening: NL67TRIO 0198 4638 39 t.n.v. De Blauwe Boom, o.v.v. “Vriend BB”